Як зароджувалося життя на Землі?

05.05.2011 at 18:19

Зародження життя на земліНаша планета зветься Земля, хоча по справедливості її можна було б величати — Вода. І не лише тому, що площа океанів більша за площу суходолу. Саме в ньому виникло те, що ми з вами сьогодні називаємо таким буденним і разом з тим містким словом — життя.

Як же саме зароджувалося воно на Землі?

У першу чергу утворилась клітина — найпростіша з форм життя, і лише значно пізніше через мільйони років — багатоклітинні рослини й тварини. 400 мільйонів років тому з’явилися хордові й давні панцирні риби — перші хребетні з внутрішнім кістяком. Першими залишили морський простір рослини. Минув час, вони вкоренилися, розрослися й вкрили всю поверхню планети. Після цього на суходіл вийшли прадавні тварини. їжі для них було вже вдосталь. Нащадками панцирних риб стали прадавні земноводні. Поступово амфібії почали дихати легенями, а не зябрами, хоч і досі їхнє життя тісно пов’язане з водою. Тваринами, що остаточно залишили воду, стали плазуни — ящери. Вони пішли від амфібій. Це були надзвичайно цікаві створіння, хоча зовні симпатичними їх, мабуть, не назвеш. Яких тільки форм серед них не було! І плазуни, і стрибуни, і навіть літуни. Та найцікавіше от що: від рептилій подальший розвиток пішов у двох напрямках — до ссавців і до птахів.

Відправною точкою еволюції птахів стали відносно дрібні й спритні ящери — псевдозухії. Вже тоді вони мали незаперечну перевагу над іншими — вертикальне положення тіла. Щоправда, псевдозухії спиралися на довгий хвіст, зате передні кінцівки в них були вже вільні. Ці плазуни були дуже рухливі, стрибучі. Чим вони живилися — невідомо, але вважають, що комахами. Жили вони на деревах, тому їхні передні кінцівки весь час були в русі, адже їм постійно доводилося лазити, чіплятися за гілки, балансувати. Внаслідок цього вони інтенсивно розвивалися.

Минули мільйони років. У далекого пращура сучасних птахів форма передніх кінцівок поступово змінилась: подовшали й зрослися пальці, між плечем та передпліччям утворилася шкіряна перетинка, а там і важка луска перетворилася на легке пір’я. Тіло стало значно легшим. Корисна ознака закріпилась у наступних поколіннях. Минуло ще багато — багато років. Трикамерне серце перетворилося на чотирикамерне, а це дало їм змогу підтримувати постійну температуру тіла.

Важливою ланкою в еволюції птахів став археоптерикс. Був він невеличкий — завбільшки з голуба. Зовні нагадував птаха, але не зовсім. Довгий хвіст, на крилі три пальця, а на них — справжнісінькі кігті. Про ротову порожнину годі й казати — у ній повно дрібних гострих зубів.

По викопних рештках, які були знайдені в сланцях Баварії, вчені встановили: археоптерикси жили 135 мільйонів років тому. За цей час, безперечно, багато що змінилося у зовнішній та внутрішній будові птахів.

Прадавні птахи виявились серйозними конкурентами летючих ящерів, хоч явно поступалися їм у розмірах. Більш досконала будова крил, чотирикамерне серце та інші надбання поступово зробили птахів володарями повітряного простору.

З часом ускладнилася й нервова система птахів. Внаслідок цього вони навчилися порівняно швидко пристосовуватися до змін у навколишньому середовищі. І як результат — клас птахів посів відповідне місце серед інших тварин.

Проте не слід забувати, що шлях до цього привілейованого місця, був важкий і довгий.

Видатний англійський вчений Чарльз Дарвін створив вчення про еволюційний розвиток органічного світу. За його вченням у безперервній боротьбі за існування виживають організми, які найбільше пристосовані до умов існування. Умови існування безперервно змінюються, отже, змінюються й організми.

Всю історію розвитку Землі поділено на ери — тривалі відрізки часу (від 70 млн. років до 2 млрд. років), кожний з яких дістав свою назву.

Архейська — найдавніша ера в історії розвитку Землі, коли ще не було життя.

Протерозойська — ера виникнення первинного життя (найпростіших організмів).

Палеозойська — ера давнього життя в геологічній історії Землі, характеризується формуванням усіх типів рослин і тварин.

Мезозойська — ера середнього життя в геологічній історії Землі, характеризується розвитком плазунів, птахів і перших ссавців.

Кайнозойська — ера нового життя в геологічній історії Землі, ера формування усіх сучасних форм рослин і тварин. Ця ера триває й в наш час.