Чому у наземних тварин переважає внутрішнє запліднення?

04.02.2013 at 18:25

розмноження-тваринДати відповідь на це питання досить не важко, але давайте по порядку…

Однією з основних властивостей живих організмів, що дозволяє існувати кожному виду тварин протягом багатьох поколінь є — розмноження. Існує два основних вида розмноження: безстатеве і статеве. У безстатевому розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина, яка в процесі цього здійснює ділення для утворення двох або більшого числа нових особин.

Відповідно до цього розрізняють такі форми безстатевого розмноження:

  1. Поділ, відбувається шляхом простого поділу клітини на дві або більше однакових клітин;
  2. Брунькування, коли невелика частина батьківського організму відокремлюється і перетворюється на дорослу особину;
  3. Спороутворення, коли батьківська особина розпадається на велику кількість спор. Потрапивши у відповідне середовище, спора проростає, перетворюючись на клітину, що ділиться і яка здатна витримувати несприятливі умови середовища.

У статевому розмноженні приймають участь дві особини, кожна з яких утворює спеціалізовану клітину — гамету. У самок гамета це яйцеклітина. В основному це велика малорухома клітка («яйце»), в якому міститься запас жовтка, джерело живлення зародка, і зветься яйцем. Гамети самців представляють собою сперматозоїди — дуже дрібні та активні клітини, зазвичай мають відросток-хвіст, який допомагає  їм інтенсивно рухатися, наближаючись до яйця. Процес злиття двох статевих клітин — гамет носить назву запліднення, а яйцеклітина яка запліднилася зветься зиготою.

У водяних тварин переважає зовнішнє запліднення: яйця та сперма виділяються тваринами в воду, де відбувається злиття статевих клітин. У наземних і деяких водних тварин спостерігається внутрішнє запліднення: при спарюванні сперма вноситься самцем в статеві шляхи самки. У природі зустрічається незаймане розмноження, або  “партеногенезом” — це процес коли розвиток нової особини відбувається з незаплідненого яйця без участі сперматозоїда.

Індивідуальний розвиток живих істот триває від моменту запліднення яйцеклітини до кінця життя організму і називається онтогенезом. Він здійснюється складним перетворенням зиготи, яка навіть у вищих тварин організмів і людини складається з єдиної клітини. Зигота включає в себе в потенції всі видові особливості батьків, так як вона утворилася шляхом злиття яйцеклітини і сперматозоїда.

Тепер після вище сказаного можна підсумувати, що у наземних тварин зовнішнього запліднення бути не може, так як сперматозоїди повинні потрапити безпосередньо в організм самки.

Ми будемо вдячні за залишений Вами коментар про данну статтю, а також за реТвіт своїм друзям.