Коли і як з’явилися плазуни?

06.05.2011 at 20:36

Плазуни — це родоначальники вище організованих тварин — птахів і ссавців. Колись плазуни були господарями земної кулі. У мезозойську еру, яка тривала приблизно 115 — 130 млн. років, вони заселювали увесь суходіл, жили у воді, літали в повітрі. Через те цю еру називають віком плазунів. Саме тоді вони дали початок двом прогресивним гілкам еволюційного дерева — птахам і ссавцям, які поступово зайняли панівне становище.

Сучасні рептилії — це мізерні залишки тієї великої різноманітності пла­зунів, що існувала у мезозойську еру. Масове вимирання стародавніх плазунів наприкінці мезозою спричинилося до того, що до нашого часу збереглися лише окремі, розрізнені групи, родинні зв’язки між якими були встановлені при вивченні викопних решток.

Але хоч сучасних плазунів порівняно з мезозойськими дуже мало — лише 4 ряда (а викопних палеонтологи налічують до 20), загальна кількість їх видів досягає приблизно б 000. Це втричі більше, ніж земноводних, і навіть більше, ніж ссавців.

Така кількість видів рептилій свідчить про їх різноманітність. Вона виявляється в ступені їх організації, зовнішньому вигляді, розмірах, тривалості життя, способах добування їжі, захисті від ворогів.

Серед плазунів є дуже примітивні стародавні форми, що мало відрізняються від своїх предків, які жили понад 200 млн. років тому. Це черепахи і дзьобоголові. Останні представлені лише одним видом — гатерією, що зустрічається нині тільки на деяких дрібних острівцях поблизу Нової Зеландії. На доісторичних страховиськ схожі також крокодили — близькі родичі мезозойських динозаврів, предки крокодилів з’явилися на Землі близько 150 млн. років тому. Змії еволюційно є наймолодшими — вони відокремились від ящірок тільки наприкінці мезозойської ери, приблизно 100 млн. років тому.

Різноманітність плазунів виявляється насамперед у їх зовнішньому вигляді: дуже відрізняються між собою черепахи — ці незграбні, повільні тварини, тіло яких захищене спинним і черевним щитами, ящірки — переважно з струнким тілом, вкритим лускою, з довгим хвостом і двома парами кінцівок, та змії — своєрідні, незвичайні тварини, позбавлені кінцівок.